Missie en visie: het DNA van onze stad!

De missie en visie van een organisatie zorgen voor motivatie, focus en verbinding. Dat geldt ook voor die van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen: wie zijn we, waar staan we voor, waarom doen we wat we doen.

Missie

De missie beschrijft het DNA van het lokaal bestuur. Het is een kompas voor het beleid en het zorgt dat we samen met onze partners onze strategieën op elkaar kunnen afstemmen. Onder andere het meerjarenplan is er op gebaseerd. Op die manier krijgt het Geraardsbergen van de toekomst nu al vorm.

We filterden onze missie uit art. 2 ยง 1 van het ‘decreet lokaal bestuur’: “Lokaal Bestuur Geraardsbergen draagt duurzaam bij aan het welzijn van de burgers en verzekert een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige dienstverlening”.

Visie

De visie is onze droom voor de toekomst: waar gaan we voor, waar willen we naartoe? Ze is uniek en authentiek en verbindt de verschillende diensten van het lokaal bestuur in hun doelstellingen.

Samen in actie voor een resultaat op maat.