Aangifte overlijden levenloos geboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voor wie

  • Kindje is levenloos geboren voor een zwangerschapsduur van 180 dagen

Het kindje moet niet wettelijk worden aangegeven en krijgt officieel geen naam. De ouder mag natuurlijk wel zelf een naam geven. Indien de ouders dit wensen kan de foetus wel begraven of gecremeerd worden, ongeacht de duur van de zwangerschap.

Je kan jouw kindje nu ook symbolisch laten registreren in een sterrenregister. Meer info hierover vind je hier: 

  • Kindje is levenloos geboren na een zwangerschapsduur van 180 dagen of meer

De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden). Er wordt een overlijdensakte van een levenloos kind opgesteld.

  • Kindje werd levend geboren

Wanneer het kind leefde op het ogenblik van de geboorte, maar overleed vooraleer de geboorte werd aangegeven, wordt het kind niet als doodgeboren beschouwd. In dit geval wordt een geboorte- en overlijdensakte opgemaakt en geen akte van aangifte van een levenloos kind.

Hoe aanvragen

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

Overlijdensattest.