Aankoop van een compostvat en omruilactie GFT-container

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals groente-, fruit- en tuinafval, kan u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost wordt de GFT-container overbodig en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren. U kan het organisch afval composteren in een compostvat, een compostbak of op een composthoop.

U kan een compostvat of compostbak aankopen in het stadsmagazijn, Gaverstraat 17A te 9500 Geraardsbergen, tel 054 43 51 50.

Gratis omruilactie

U kan uw GFT-container omruilen voor een gratis compostvat.

Ruil

Wie een compostvat wil, geeft zijn “recht op GFT-inzameling” op. Wie dit recht opgeeft, ruilt zijn GFT-container in voor een gratis compostvat met beluchtingsstok.

Principes

Ruilen tegen een compostvat met beluchtingsstok betekent dat:

  • het recht op de GFT-inzameling wordt opgegeven;
  • in het geval er een koopcontainer aanwezig is op het adres, ook deze container op inactief wordt gezet;
  • de inwoner eigenaar wordt van het compostvat;
  • een compostbak niet geruild kan worden tegen een compostvat.

Hoe ruilen?

  • U vraagt dit aan via Mijn ILvA of telefonisch naar 053 85 85 45
  • U krijgt datum om GFT-container leeg en uitgekuist aan te bieden
  • ILvA haalt GFT-container op en levert terzelfdertijd compostvat met beluchtingsstok