Aanplanten van bomen, hagen en bossen

Voor het aanplanten van bomen en hagen gelden in Geraardsbergen specifieke erkende gebruiken.

Hoogstambomen moeten op minstens 84 cm van de scheidingsgrens aangeplant worden. Hagen mogen op 42 cm van de scheidingsgrens aangeplant worden.

Om de hinder naar de buren te beperken raden we aan om een ruimere plantafstand te hanteren. Geschillen worden door de vrederechter behandeld.

Geraardsbergen voorziet in bepaalde gevallen ook een premie voor het aanplanten van knotbomen en hagen. Hiervoor vindt u meer informatie bij de subsidies voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen.

Bossen

Voor het aanplanten van bossen in landbouwgebied is een toelating vereist van het College van Burgemeester en Schepenen. In de aanvraag moeten volgende elementen opgenomen worden:

  • de kadastrale percelen met hun oppervlakte;
  • het huidige gebruik;
  • de geplande aanplanten met de boomsoort en het plantschema;
  • een plan met aanduiding van de percelen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft eenĀ subsidieregeling voor het bebossen van landbouwgrond.

Voor het aanplanten van bossen in groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, valleigebied, moerassen, waterrijke gebieden en habitatrichtlijngebied is een natuurvergunning vereist.

De bestemming volgens het gewestplan kan u hier raadplegen.