Aanvraagformulier professionelen voor lidmaatschap Cultuurraad

Aanvraagformulier om als professionele deskundige (stemgerechtigd) lid te worden van de Cultuurraad van Geraardsbergen.

Voor wie

Elke culturele organisatie of instelling, zowel privaat als publiek, die werkt met professionele beroepskrachten.

Voorwaarden

Een werking ontplooien op het grondgebied van Geraardsbergen en zijn deelgemeenten.

Hoe aanvragen

Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend bezorgen aan de Cultuurdienst, Stadhuis, Vredestraat 1-3, 9500 Geraardsbergen - cultuur@geraardsbergen.be

Afhandeling

De Raad van Bestuur van de Cultuurraad onderzoekt de aanvraag. Indien deze oordeelt dat de professionele deskundige beantwoordt aan de gestelde criteria, wordt hij/zij aanvaard. De Cultuurdienst stelt de professionele deskundige op de hoogte van deze beslissing. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering gebeurt de officiële opname binnen de Cultuurraad. 

Reglement

Zie organiek reglement.