Aanvraagformulier verenigingen voor lidmaatschap Cultuurraad

Aanvraagformulier om als socio-culturele vereniging (stemgerechtigd) lid te worden van de Cultuurraad van Geraardsbergen.

Voor wie

Elke socio-culturele vereniging, zowel privaat als publiek.

Voorwaarden

  • Werken met vrijwilligers.
  • Een werking ontplooien op het grondgebied van Geraardsbergen en zijn deelgemeenten.

Hoe aanvragen

Aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend bezorgen aan de Cultuurdienst, Stadhuis, Vredestraat 1-3, 9500 Geraardsbergen - cultuur@geraardsbergen.be

Indien een vzw, ook de statuten bijsluiten.

Afhandeling

De Raad van Bestuur van de Cultuurraad onderzoekt de aanvraag. Indien deze oordeelt dat de vereniging beantwoordt aan de gestelde criteria, wordt de vereniging aanvaard. De Cultuurdienst stelt de vereniging op de hoogte van deze beslissing. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering gebeurt de officiële opname binnen de Cultuurraad.

Reglement

Zie organiek reglement.