Aanvragen tegemoetkomingen personen met een handicap/zorgbudget voor ouderen

In het sociaal huis kan u tijdens de openingsuren terecht voor het aanvragen van:

 • inkomensvervangende tegemoetkoming
 • integratietegemoetkoming
 • parkeerkaart
 • verhoogde kinderbijslag
 • zorgbudget voor ouderen ( + 65 jaar) met een zorgnood

Voor wie

Inwoners van Geraardsbergen.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart en pincode
 • naam en voornaam van behandelende arts en adres van de arts
 • klevertje mutualiteit van aanvrager en samenwonende partner
 • rekeningnummer
 • de aanvrager moet op de hoogte zijn van de beperking van de zelfredzaamheid van de persoon waarvoor men de aanvraag doet
 • de aanvrager moet op de hoogte zijn van de inkomsten van de persoon (en desgevallend de partner) waarvoor men de aanvraag doet

indien van toepassing:

 • naam en contactgegevens van de verzorgingsinstelling waar de persoon waarvoor men de aanvraag doet, verblijft;