Actieve openbaarheid van bestuur

Lokaal Bestuur Geraardsbergen neem initiatief om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren: via de website, het stadsmagazine, pers,..

Heel wat documenten zijn terug te vinden onder het thema 'Bekendmakingen' op de website:

  • agenda en besluitenlijst van de raden en het college van burgemeester en schepenen;
  • besluitenlijst burgemeester;
  • reglementen van het lokaal bestuur;
  • jaarrekening, budget en jaarverslagen;
  • ...