Afschrift geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Een afschrift van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Via het thuisloket heb je ook de mogelijkheid om een internationale geboorteakte op te vragen. Een internationale geboorteakte is geen vertaald document, maar een uittreksel dat voorzien is van internationaal overeengekomen codes in 10 talen. Het kan alleen worden afgeleverd door je geboortegemeente.

Voor wie

Een uittreksel van de geboorteakte kan aangevraagd worden door:

  • De persoon op wie de akte betrekking heeft, je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of je bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat,...)
  • Derden (op voorwaarde dat het afleveren van het document voorgeschreven of toegestaan is door de wet en dit mits het invullen van een verklaring)

Hoe aanvragen

Als je in Geraardsbergen geboren bent, kan u een (internationaal) uittreksel uit de geboorteakte aanvragen

  • via het Thuisloket op deze website;
  • persoonlijk bij de dienst Burgerlijke Stand (loket 5).

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart.

Vraagt u het uittreksel voor een derde aan, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon of een kopie ervan en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.