Afschrift huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over uw huwelijk en wordt bewaard in de gemeente of stad waar u gehuwd bent.

Via het thuisloket heeft u ook de mogelijkheid om een internationale huwelijksakte op te vragen. Dit is een verkorte vorm van de huwelijksakte, opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen. Het kan alleen worden afgeleverd door de gemeente waar je gehuwd bent.

Voorwaarden

Een uittreksel van de huwelijksakte kan aangevraagd worden door:

  • De persoon op wie de akte betrekking heeft, je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of je bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat,...)
  • Derden (op voorwaarde dat het afleveren van het document voorgeschreven of toegestaan is door de wet en dit mits het invullen van een verklaring)

Hoe aanvragen

Als u in Geraardsbergen gehuwd bent, kan u een uittreksel uit de huwelijksakte aanvragen

  • via het Thuisloket op deze website;
  • persoonlijk bij de dienst Burgerlijke Stand (loket 5).

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart.

Vraagt u het uittreksel voor een derde aan, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon of een kopie ervan en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.