Afschrift overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Via het thuisloket heeft u ook de mogelijkheid om een afschrift van de internationale overlijdensakte op te vragen. Dit is een verkorte vorm van de overlijdensakte, opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen. Het kan alleen worden afgeleverd door de gemeente van overlijden.

Voorwaarden

Een uittreksel van de overlijdensakte kan aangevraagd worden door:

  • De langstlevende echtgenoot of echtgenote, wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn of erfgenamen
  • Advocaten en notarissen
  • Overheid
  • Derden (op voorwaarde dat het afleveren van het document voorgeschreven of toegestaan is door de wet en dit mits het invullen van een verklaring)

Hoe aanvragen

Voor personen die in Geraardsbergen overleden zijn, kan een uittreksel uit de overlijdensakte aangevraagd worden

  • via het Thuisloket op deze website;
  • persoonlijk bij de dienst Burgerlijke Stand (loket 5).

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart.

Vraagt u hetĀ uittreksel voor een derde aan, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon of een kopie ervan en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.