Raad voor maatschappelijk welzijn 15 december 2020