Asbest

Hoe veilig omgaan met asbest

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt is. De stof is niet altijd met het blote oog zichtbaar waardoor we vaak niet weten dat asbest in de eigen woning verborgen zit.
Hoe herken je asbest? https://www.ovam.be/asbest-herkennen-0

Wie mag wat verwijderen?

Op voorwaarde dat je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, mag je als particulier of zelfstandige bepaalde asbesttoepassingen zelf verwijderen. Laat je dat werk liever aan iemand anders over? Schakel dan een aannemer in wiens werknemers een attest 'eenvoudige handelingen' hebben.
Meer lees je hier. (https://www.ovam.be/wie-mag-wat-verwijderen).

Zelf aan de slag, neem dan volgende maatregelen

Maatregelen voor het verwijderen:

 • Trek beschermende kledij aan: een aansluitend stofmasker (beschermingsklasse FFP3), een wegwerpoverall en afspoelbare schoenen. Je vindt deze zaken bij de betere doe-het-zelf zaak of een gespecialiseerde bouwhandel.
 • Neemt je asbest weg buiten een gebouw? Sluit dan de ramen en deuren van het aangrenzende gebouw en schakel ventilatiesystemen uit.
 • Dek de onderliggende vloer of omliggende materialen af met een folie om loskomende stukken op te vangen.

Maatregelen tijdens het verwijderen:

 • Zorg ervoor dat er geen minderjarigen in de buurt zijn.
 • Vermijd stof door het asbest te bevochtigen of te fixeren. Dat doe je door water te vernevelen of door een aangepast fixeermiddel te gebruiken. Je vindt zo’n fixeermiddel in de gespecialiseerde bouwhandel.
 • Demonteer asbestelementen door ze een voor een met de hand los te maken of los te schroeven.
 • Alle werktuigen die stof veroorzaken, al is het maar een beetje, maken asbestvezels los. Gebruik daarom alleen handwerktuigen (schroevendraaier of handzaag voor het doorzagen van vijzen of bouten) en geen mechanische werktuigen met een grote draaisnelheid of onder hoge druk (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven). Om vastgeroeste bouten door te zagen of slijpen kan u uitzonderlijk mechanische werktuigen gebruiken als u zeker bent het asbest niet zelf te raken.
 • Probeer het asbest niet te breken.
 • Gooi het asbest nooit naar beneden, maar breng het voorzichtig naar de begane grond.

Maatregelen na het verwijderen:

 • Verpak het asbestafval dubbel en zo intact mogelijk. Daarvoor bestaan er afsluitbare (bouwpuin)zakken, speciale asbestbags (1 m³ of platenzak) of containers met bigbag.
 • Gebruik een verpakking die is aangepast aan de grootte van de stukken asbest.
 • Houd het asbestafval gescheiden van de rest van het sloopafval.
 • Vouw de verontreinigde afdekfolies op en verpak ze met het asbestafval.
 • Heb je binnenshuis asbest verwijderd? Maak dan alles schoon met water (nooit stofzuigen!). Verpak gebruikte dweilen of doeken dubbel en voer ze samen met het asbestafval af. Verlucht nadien het gebouw goed.
 • Spoel uw schoenen buiten af.
 • Doe de wegwerpoverall en het stofmasker (als laatste) uit en voer die ook verpakt af met het asbestafval.
 • Voer het verpakte asbestafval correct af.

Recyclagepark

Asbestafval dat je naar het recyclagepark brengt, moet je goed verpakken. Zo vermijdt je stofvorming en breuken tijdens het transport. Gebruik een verpakking die is aangepast aan de grootte van de stukken asbest, zoals dubbele plastic zakken, doorschijnende asbestzakken of aangepaste asbestfolie.
Per kalenderjaar kan je 200 kg hechtgebonden asbest gratis afvoeren naar het recyclagepark.
Meer uitleg hierover vind je op de website van ILvA (http://www.ilva.be/recyclageparken/tarieven-recyclageparken/).

Asbestinzameling aan huis

Je kan hechtgebonden asbest laten inzamelen aan huis, via plaatzakken en/of kuubzakken. 

Voorwaarden:

 • ILvA haalt per adres maximaal 1 keer per jaar het hechtgebonden asbest op. Je kan jaarlijks maximaal 5 zakken per adres of vereniging bestellen.
 • Een plaatzak of kuubzak kost 30 euro per stuk. In die prijs zit ook 1 inzameling en de verwerking van het opgehaalde asbest inbegrepen. Je ontvangt daarnaast nog 2 sets met persoonlijke beschermingsmiddelen en een folder over veilig asbest verwijderen.

Meer uitleg hierover vind je op de website van ILvA (https://www.ilva.be/inzameling-aan-huis/asbestinzameling-aan-huis/)

Een asbestincident melden

Een asbestincident is een incident waarbij er onzorgvuldig wordt omgesprongen met asbesthoudende materialen of afvalstoffen. Daardoor ontstaan er mogelijk risico’s voor de gezondheid of voor het milieu.

Voorbeelden van asbestincidenten zijn:

 • asbesthoudende materialen breken of afschuren, erin boren of slijpen, of ermee gooien;
 • asbestafval (stof, gruis of stukken) achterlaten in een gebouw of in de omgeving;
 • een asbestdak of -gevel laten ontmossen;
 • zonnepanelen, een overzetdak of reclamepanelen plaatsen op een asbestdak of -gevel;
 • asbesthoudend puin of asbesthoudende grond aanbrengen;
 • asbesttoepassingen hergebruiken;
 • asbestverontreiniging door brand of stormschade niet laten saneren. 

Vond er zo’n asbestincident plaats in uw gebouw of in uw omgeving? Meld dat dan aan de dienst handhaving via onderstaand meldingsformulier.

Meer info

Op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is uitgebreide informatie terug te vinden over asbest.
https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest