Attest inkomenstarief

Soms betaal je in de opvang een inkomenstarief. Je dagprijs wordt dan bepaald volgens jouw inkomen. Hiervoor heb je een attest inkomenstarief nodig. Deze kan je aanvragen via Kind en Gezin.

https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/kostprijs/inkomenstarief