Attest van immatriculatie (oranje kaart)

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers. Ze krijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Voorwaarden

 • Asielzoeker (in procedure): als asielzoeker krijgt u een AI in de onderzoeksfase bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

 • Familielid van een derdelander (in procedure): als familielid van een derdelander krijgt u een AI als u een aanvraag gezinshereniging indient tijdens een verblijf in België. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.

 • Derdelands familielid van een Unieburger of Belg: als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijgt u een AI als u de gezinshereniging in België aanvraagt. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.

 • Derdelands student (in procedure): als derdelands student krijgt u een AI als er nog geen definitieve beslissing is over uw verblijfsstatuut.

 • Medische regularisatie (9ter) (in procedure): als u een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvangt u een AI op voorwaarde dat uw aanvraag ontvankelijk is verklaard én na positieve woonstcontrole.

 • Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel: als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel ontvangt u een AI als u na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om uw medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.

 • Niet-begeleide minderjarige (NBMV): als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijgt u een AI als u een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing voor u wordt gevonden.

Hoe aanvragen

Als u recht hebt op een attest van immatriculatie, dan levert de dienst Vreemdelingen dit af. U maakt hiervoor een afspraak.

Het attest kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Kostprijs

€3

Wat meebrengen

 • voor een nieuwe kaart:
  • een document dat uw identiteit bevestigt
  • 1 recente pasfoto
  • uw bijlage 26 (QQ) in geval u asielzoeker bent
  • bewijzen van familie- of partnerschap bij gezinshereniging met Belg of EU-onderdaan (bijvoorbeeld een huwelijks- of geboorteakte)
 • bij verlenging van de kaart:
  • uw attest van immatriculatie