Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Het AGB is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap. Dit is een dienst met een eigen rechtspersoonlijkheid, die belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang.

De zetel van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen is gevestigd in Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen en heeft als btw-nummer BE 0207.485.374.

Het doel van het AGB is

  • het beheer van het patrimonium waarvoor het door de stad een beheers- of gebruiksrecht werd toegekend;
  • het realiseren van projecten in opdracht van de stad Geraardsbergen;
  • de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische, sportieve of jeugdactiviteiten, voor ontspanningsdoeleinden, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten.

Het AGB staat ook in voor de organisatie van tal van activiteiten en evenementen in opdracht van de stad Geraardsbergen.