Babbelplus

In Geraardsbergen wonen ongeveer 93 verschillende nationaliteiten. Samen spreken we een 50-tal verschillende talen.

Om het samenleven in Geraardsbergen mogelijk te maken is kennis van het Nederlands heel belangrijk. Nederlands gebruik je namelijk op je werk, in contact met anderen of het lokaal bestuur, een opleiding, in een gesprek met de leerkracht van je kind,…

Maar zowel voor de nieuwkomers zelf als voor de (sociale) organisaties waarmee de nieuwkomers in contact komen tijdens hun eerste weken en maanden, is enige taalondersteuning welkom.

Babbelplus is een project in samenwerking met het Agentschap Inburgering en Integratie en beoogt deze taalondersteuning via sociale tolken te bieden.

Sociale tolken en vertalers zijn gecertificeerde tolken en vertalers die werken voor een voorziening, het onderwijs en de overheid. Voor onderwijzend personeel, hulpverleners en ambtenaren. Meer informatie vind je op deze website.

Een Babbelplusser is een vrijwillige tolk. Ze maken het mogelijk te communiceren met anderstaligen die geen of weinig Nederlands kennen. De Babbelplussers moeten alles neutraal vertalen en zijn tot geheimhouding verplicht, maar ze kunnen niet dezelfde kwaliteit garanderen als een gecertificeerde sociaal tolk.

Voor wie

Het project is gericht tot scholen, medewerkers van het Sociaal Huis en de stad Geraardsbergen en organisaties uit de welzijns- en hulpverleningssectoren.

Meer info

Dienst Samenleving/Integratie

Administratief Centrum, Weverijstraat 20

054/43 45 01

samenleving@geraardsbergen.be