Bedrijvenvereniging BergOp

Om de bedrijven van het grondgebied Geraardsbergen te ondersteunen neemt de stad deel aan de vergaderingen van de bedrijvenvereniging BergOp, die werd opgericht mei 2013. BergOp bundelt alle ondernemingen van de bedrijventerreinen Geraardsbergen en Ophasselt. Elke onderneming kan zich aansluiten bij de belangengroep mits het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Dit geld wordt besteed aan projecten waar alle bedrijven baat bij hebben. Volgende projecten werden reeds verwezenlijkt.

  • Verhoging & bewustmaking biodiversiteit op de industriezone Schendelbeke, samenwerking met de Helix.
  • Project rond het landschapsbeheer van de industriezone, samenwerking met de afdeling landbouw-en tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool Gent.
  • Vernieuwen van de signalisatie op het bedrijventerrein Schendelbeke met nieuw wegsignalisatie.
  • Bundelen van problemen aan de infrastructuur van het bedrijventerrein Schendelbeke en overleg met de diensten van de stad om deze problemen op te lossen.
  • Het geven van verschillende informatiesessies in samenwerking met andere partners zoals de stad, VDAB, enz. bijvoorbeeld over de tewerkstelling van nieuwe medewerkers, IBO-contracten,...

Meer info

Ben je geïnteresseerd om aan te sluiten bij BergOp? Misschien wil je samenwerken om een nieuw project uit te werken met de Geraardsbergse bedrijven? Dan kan je steeds terecht bij de voorzitter Dirk Seminck: dirk@seminck.be of bij de secretaris: Geoffry Hooghuys: ghooghuys@pan-all.be.