Bekendmaking omgevingsvergunning

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, werden de termijnen om administratief beroep in te stellen, voor bepaalde dossiers, verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches van de betrokken dossiers niet aangepast aan deze termijnverlenging. Voor bepaalde meldingen werd de beroepstermijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook met 30 dagen verlengd. Voor alle dossiers waarover werd beslist vanaf 25 april 2020 gelden de normale beroepstermijnen.

De stukken en plannen betreffende de dossiers liggen digitaal ter inzage bij het Lokaal Bestuur Geraardsbergen aan het onthaal (infobalie) van het Administratief Centrum. Inzage is enkel mogelijk op afspraak. Een afspraak kan u maken via 054/43 44 64 of stedenbouw@geraardsbergen.be / milieu@geraardsbergen.be.