Reglementen, belastingen, retributies en verordeningen

Vanaf 1 juli 2021 kan je de reglementen raadplegen via https://geraardsbergen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/.

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer) Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen via aangetekende mail op het adres binnenland@vlaanderen.be en ook nog op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan "De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlynck Brussel, Thurn & Taxis-site -Haven/aan 88 bus 70, 1000 Brussel.