Beknopte omschrijving besluiten Zoneraad

Vanaf 1 januari 2019 zijn we verplicht de lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de zoneraad openbaar te maken en dit op basis van artikel 340 van het Decreet lokaal bestuur. U kan deze lijsten raadplegen op https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/zone/zoneraad-1105.