Belasting op het verstrekken van logies

Het verstrekken van logies is onderhevig aan belastingen. Hieronder gaat alle nuttige informatie daaromtrent: