#BruisendeStad

Stadsontwikkeling

We ontwikkelen een nieuwe, toekomstgerichte en integrale visie op ons stadscentrum, dat verder kan evolueren qua look en feel, uitzicht, aankleding, toegankelijkheid, mobiliteit, ondernemerschap en beleving voor jong en oud. We maken hiervoor een masterplan op.

We zetten in op een aantrekkelijk, proper, levendig, toegankelijk, kind- en seniorvriendelijk, autoluw(er) en fietsvriendelijk stadscentrum waar voetgangers, fietsers en auto’s elkaar graag zien. Ook de veiligheid en de luchtkwaliteit zal op deze manier in de binnenstad verbeteren.

We zorgen voor een aantrekkelijk en levendig handelscentrum zodat mensen gezellig kunnen winkelen en wandelen in de binnenstad en handelaars en ondernemers zich graag in Geraardsbergen vestigen. Citymarketing moet het imago van Geraardsbergen verbeteren en “Graag Geraardsbergen” moet uitbreiden over de stadsgrenzen heen.

Door onze visie hoger bouwen en verdichten in een ruimtelijk uitvoeringsplan te gieten, zorgen we ervoor dat verdichtingsprojecten en hoger bouwen worden gestuurd naar de juiste plaatsen met een duidelijke visie voor ogen.

Het Stationsplein wordt ook volledig heringericht en opgewaardeerd.

Het Abdijpark wordt een aangename, speelse ontmoetingsplaats voor jong en oud, met veel respect voor de belangrijke historische waarde.

Na het beëindigen van het participatietraject rond de toekomstige invulling van de site Den Bleek zal ook deze unieke plek aan de Dender ingericht worden als een laagdrempelige recreatieve ontspannings-, sport-, speel-, en ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Erfgoed

Erfgoed is onze culturele rijkdom waarin we moeten blijven investeren.

We organiseren borgingsacties rond Krakelingen en Processie van Plaisance.

Onze erfgoedkwaliteiten worden in de kijker gezet tijdens erfgoeddagen en Open Monumentendag.

We waarborgen het ambacht ‘matten maken’. We maken een dossier op om dit aan de Vlaamse Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed toe te voegen.

We brengen de musea onder in één overkoepelend stadsmuseum in de Vredestraat.

We zetten verder in op de restauratie van ons kunstpatrimonium.

We stellen onze ‘bunkers’ uit WO II open.

Cultuur

We kiezen voor zichtbaarheid van kunstenaars uit Geraardsbergen en voor een ambitieus kunstenbeleid.

Permanente kunst wordt verder uitgebreid met onder meer Beeldende Muren 2.0, uitbreiding Bizarroute,…

We werken een nieuw subsidiereglement uit en nieuwe vormen van ondersteuning voor verenigingen en andere partners zoals cultuurcafés die zich mee inzetten voor ontmoeting en cultuur in Geraardsbergen.

Ons cultuurcentrum De Abdij blijft zich inzetten om elk jaar een gevarieerd aanbod te brengen. 

Nieuwe samenwerkingsverbanden op vlak van erfgoed, cultuur en toerisme versterken het lokale aanbod. (projectvereniging Route 42 voor een regionaal cultuurbeleid, oprichting van Variant, uitwerken van een regionaal toeristisch onthaalnetwerk, uitwerken van regionale projecten rond Dendertoerisme)

Tijdens deze legislatuur krijgt de nieuwe bibliotheek onze onverdeelde aandacht. Dit wordt niet enkel een gebouw om boeken te ontlenen maar een hoogwaardig ‘kenniscentrum’, waar jong en oud zich kan ontplooien.

Evenementen

Geraardsbergen blijft voorzien in een breed gamma aan activiteiten en evenementen die mee uitstraling geven aan de stad.

We zetten de vrijetijdspas onverminderd in als middel om het vrijetijdsaanbod voor elke Geraardsbergenaar toegankelijk te maken.

We blijven Geraardsbergen op de kaart zetten als wielerstad. Wielerwedstrijden zijn de ideale manier om onze troeven in de kijker te plaatsen. Zo voorzien we o.a. in faciliteiten voor organisatoren van wielerwedstrijden. We doen dit tegen een zo laag en verantwoord mogelijke prijs.

Visit Geraardsbergen

Toerisme brengt veel mensen naar Geraardsbergen. Hun komst creëert welvaart en draagt bij tot de uitstraling van onze regio. Onze bezoekers verdienen dan ook een bestemming die aan hun verwachtingen voldoet.

Samen met alle toeristische partners (gidsen, onthaalwerkers, logies, attracties) werken we nieuwe acties uit op vlak van onthaal en het fris houden van de beleving.

In 2016 verbroederde Geraardsbergen met San Pietro di Feletto en in 2017 met Mûr-de-Bretagne. De verbroedering van deze drie muren werken we verder uit met een werkgroep en uitwisselingen om elkaars toeristische troeven te promoten.

360 graden Geraardsbergen: de komende zes jaar investeren we in een nieuwe website waar de bezoeker een virtueel bezoek kan brengen aan gebouwen waar ze normaal geen toegang toe hebben (Stadhuis, Oud-Hospitaal, …).

Sport

We zetten in op ‘sporten voor iedereen’. We realiseren dit door een goede samenwerking met sportverenigingen en andere partners. We werken ook meer sportmogelijkheden voor kansengroepen uit. Dankzij de organisatie van sportdagen voor mensen met beperkingen, willen we ook hen de mogelijkheid geven om te bewegen.

We leggen de focus op de uitbouw van een laagdrempelige sportinfrastructuur zoals loopomlopen en mountainbike routes.