Burgerbudget

Met het burgerbudget kan je als burger voorstellen indienen voor je buurt, wijk of stad en later ook zelf aan de slag gaan om deze projecten te realiseren. Het burgerbudget kan ingediend worden voor een klein project (max 3.000 euro) of een groot project (max van 25.000 euro). We voorzien 100.000 euro per jaar.

De weg van het indienen van een idee tot de uiteindelijke toekenning van het burgerbudget omvat verschillende stappen:

Idee

In deze eerste fase is het bedoeling dat je je idee indient. In deze fase verwelkomen we ruwe ideeën. Dit betekent dat je idee in deze fase zeker nog niet heel concreet of gedetailleerd uitgewerkt moet zijn. Als het idee past binnen de voorwaarden kan het in de volgende fases verder uitgewerkt worden.

Je kan jouw idee indienen op verschillende manieren:

  • via het thuisloket: vul het aanvraagformulier in
  • per e mail: vul het downloadformulier in (zie hieronder) en mail het naar samenleving@geraardsbergen.be
  • per post: vul het downloadformulier in en stuur het naar Lokaal Bestuur Geraardsbergen, Samenleving, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen

Plan

Indien je idee voldoet aan de voorwaarden, heb je de tijd om het verder uit te werken. Je gaat zelf aan de slag maar voor advies en extra begeleiding kan je te rade gaan bij medewerkers van het lokaal bestuur.

Project

Na de uitwerkingsfase kan je het definitieve project indienen. Kleinere projecten kunnen doorlopend worden aangevraagd, worden op korte termijn goedgekeurd zodat ze snel kunnen opstarten en voor maximaal 3.000 euro ondersteund (incl. BTW).

Grotere projecten kunnen 2 keer per jaar worden ingediend: tegen ten laatste 31 augustus en 31 december, worden voorgesteld aan een StadsMakersjury van burgers, goedgekeurd door deze jury en de gemeenteraad en voor maximaal 25.000 euro (incl. BTW) ondersteund. Zij bekijken dan ook of de projecten passen binnen het reglement van het burgerbudget.

Realiseer

Nadat de stemmen zijn uitgebracht, worden het burgerbudget toegewezen aan de verschillende projecten. Indien jouw project bij de gelukkigen hoort, kan je jouw idee uitvoeren en opvolgen. Je speelt dus een actieve rol bij de uitvoering van jouw project.