Burgerkwartier

Tijdens het burgerkwartier kunnen 2 burgers een vraag aan de gemeenteraad stellen. Het burgerkwartier start om 19.30 uur, de gemeenteraad om 20 uur. De zitting van de gemeenteraad is ook tijdens het burgerkwartier openbaar.

Voorwaarden voor jouw vraag

  • Je vraag heeft betrekking op materies die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren
  • Het gaat om een redelijke en concrete vraag (niet louter een mening).
  • De vraag mag niet beledigend zijn.
  • De vraag belangt een grotere groep mensen aan en gaat niet over een persoonlijk dossier. Bijvoorbeeld niet de put in de straat net voor jouw deur, maar wel de verkeersveiligheid in de wijk. (Voor individuele dossiers kan je terecht bij de diensten, de burgemeester en de schepenen)

Bezorg ons jouw vraag

De vragen (en een eventuele begeleidende nota) moeten 14 dagen voor de raadszitting bezorgd worden aan het Secretariaat om de vragen te agenderen op de eerstvolgende raad. De diensten en raadsleden hebben immers tijd nodig voor verwerking, opzoekingswerk, het opvragen van informatie bij hogere overheden, …

Je kan jouw vraag bezorgen op verschillende manieren:

  • via het thuisloket: vul het aanvraagformulier in
  • per e mail: vul het downloadformulier in (zie hieronder) en mail het naar secretariaat@geraardsbergen.be
  • per post: vul het downloadformulier in en stuur het naar Lokaal Bestuur Geraardsbergen, Secretariaat - Burgerkwartier, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen

Als de vraag later binnenkomt, wordt de vraag doorgeschoven naar de volgende gemeenteraad. Dat gebeurt ook als er bijvoorbeeld teveel vragen binnenkomen voor één vragenhalfuurtje of als opgevraagde informatie op zich laat wachten.

De gemeenteraad vindt minstens tien keer per jaar plaats.

Heb je een vraag ingestuurd, dan krijg je per brief of mail bevestiging op welke raadszitting je vraag aan bod komt.

Behandeling op de gemeenteraad

De vraagsteller is aanwezig op de gemeenteraad en stelt daar zijn vraag nog eens aan de raadsleden.

Je kan je vraag aan de hele vergadering stellen of richten aan een raadslid of politieke fractie. Als je de vraag in het algemeen stelt, zal de burgemeester eerst antwoorden. Daarna mag elk raadslid een bijkomende vraag stellen om de context te verduidelijken. Het is niet de bedoeling dat er een debat ontstaat.