Coronamaatregelen

Het Overlegcomité heeft op vrijdag 21 januari de coronabarometer goedgekeurd. De maatregelen op basis van de barometer zullen ingaan op vrijdag 28 januari onder code rood. De maatregelen vanaf 28 januari kan je raadplegen op volgende pagina

Hieronder staan de huidige maatrelen zoals ze van kracht zijn tot en met donderdag 27 januari. 

Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Evenementen

Publiek toegankelijke evenementen en culturele en andere voorstellingen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, kunnen worden georganiseerd voor een zittend publiek van maximum 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. Vanaf 50 personen moet in ieder geval toepassing worden gemaakt van het Covid Safe Ticket en moet voorafgaand toelating worden verkregen van de bevoegde gemeentelijke overheid.

De deelstaten, gouverneurs en burgemeesters kunnen het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle publiek toegankelijke evenementen op hun grondgebied verplichten, of de minimumaantallen verlagen. Ook een organisator van een evenement binnen of in een overdekte ruimte heeft de mogelijkheid om het Covid Safe Ticket te gebruiken voor evenementen van minder dan 50 personen, mits hij of zij de bezoekers daarvan voorafgaand informeert.

De regels voor publiek toegankelijke evenementen buiten en de regels in geval er professioneel horeca-activiteiten worden uitgeoefend tijdens evenementen, wijzigen niet.

Bioscopen

Bioscopen kunnen maximaal 200 bezoekers per zaal ontvangen. Indien de toegang niet wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket, moet de uitbater de passende maatregelen nemen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Congressen

 Publiek toegankelijke congressen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, blijven verboden.

Strengere regels voor evenementen buiten

Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen:

  • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
  • Maximaal één bezoeker/4 m2

Vanaf 100 bezoekers eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen. 

Sportwedstrijden zonder publiek

De aanwezigheid van publiek bij professionele en niet-professionele sportwedstrijden en -trainingen wordt verboden, zowel binnen als buiten.

Veilig winkelen

Winkelen kan met maximaal twee personen (met uitzondering van minderjarigen van het eigen huishouden). Per 10 m2 winkeloppervlak wordt één bezoeker toegestaan. Tussen de winkelende gezelschappen moet een afstand van 1,5 m worden gewaarborgd. Indien het winkeloppervlak groter is dan 400 m2 moet er een gepaste toegangscontrole zijn.

Horeca-activiteiten

Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuildings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Diensten van het lokaal bestuur

  • Op www.geraardsbergen.be/contact kan je per dienst zien of je een afspraak moet maken.
  • De bibliotheek is vrij toegankelijk, zonder voorafgaande afspraak en zonder tijdslimiet. Een mondkapje dragen, blijft evenwel verplicht. Handen ontsmetten, afstand houden en betalen met bankkaart i.p.v. cash, blijven aanbevolen.

  • Heel wat attesten kan je digitaal opvragen via het thuisloket: www.geraardsbergen.be/thuisloket