Coronamaatregelen

Maatregelen

Het dragen van een mondmasker

Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander evenwaardig alternatief in stof op de volgende drukbezochte plaatsen in Geraardsbergen:

 • in winkelstraten tussen 7 en 19 uur
  • Markt, 
  • Brugstraat, 
  • Grotestraat, 
  • Lessensestraat, 
  • Stationsplein, 
  • Adamstraat,
  • Oudenaardsestraat, vanaf huisnummer 49 tot 1;
 • in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen tijdens de voorziene openingsuren en onverminderd een eventueel specifiek protocol;
 • in schoolomgevingen tijdens de schooldagen;
 • in de onmiddellijke omgeving van het vaccinatiecentrum, gelegen in sportzaal De Veldmuis, Felicien Cauwelstraat 39, tijdens de voorziene openingsuren. Deze verplichting geldt niet alleen voor mensen die zich laten vaccineren, maar voor iedereen die zich op dat moment op de site bevindt;
 • in de zone bestemd voor actieve dagrecreatie in Provinciaal Domein De Gavers tussen 11 en 19 uur, meer bepaald:
  • in de volledige zone van Sport en Spel,
  • in de speeltuin,
  • in de wegen rond de speeltuin, het zwembad en de Doos tot aan de bootverhuur,
  • in de volledige zone van de bootverhuur.

Het mondmasker moet binnen de afgebakende zone niet gedragen worden tijdens verplaatsingen met de fiets, step, auto of ander motorvoertuig en bij het beoefenen van een sportactiviteit. 

Deze vrijstelling tot het dragen van een mondmasker is niet meer van toepassing van zodra men van of uit een vervoermiddel stapt.

Deze maatregelen gelden tot en met 30 juni 2021.

Sociale contacten

 • Ieder huishouden mag maximum per lid één (zelfde) knuffelcontact (nauw contact) hebben per zes weken. Woon je alleen, dan mag je naast je knuffelcontact nog 1 extra persoon thuis uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. De social distancing maatregelen moeten ten opzichte van deze extra persoon steeds worden gerespecteerd.
  • Vanaf 8 mei 2021 mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.
 • Samenkomsten zijn buiten mogelijk in groepen van maximaal 10 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend).
 • Begrafenissen kunnen met max. 50 aanwezigen doorgaan (maximum 1 persoon per 10 vierkante meter). Een maaltijd of receptie achteraf zijn verboden. De blootstelling van het lichaam is niet mogelijk. 
 • Gebedshuizen zijn open. De erediensten gaan door, met een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld met mondmasker en op veilige afstand. 
  • Vanaf 8 mei 2021 zijn erediensten met maximaal 50 personen mogelijk.
 • Huwelijken vinden plaats in aanwezigheid van maximum 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld. Het bedekken van de mond en de neus is verplicht.
  • Vanaf 8 mei 2021 zijn evenement, incl. recepties en banketten, met maximaal 50 personen mogelijk.
 • Er geldt een avondklok: je mag niet op straat komen tussen 24 uur en 5 uur. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië gaat de avondklok al in om 22 uur en dit tot 5 uur.
  • Op 8 mei 2021 wordt de avondklok afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).
 • Het aantal deelnemers aan betogingen (statische manifestaties) op de openbare weg is beperkt tot 50.

Cultuur, sport en ontspanning

 • De bibliotheek is open op afspraak. Je kan je plaats reserveren via https://geraardsbergen.bibliotheek.be/formulier/aanvraag-bibbezoek.
 • Cultuurevenementen kunnen niet doorgaan. CC De Abdij is momenteel gesloten. Voorstellingen die op het programma stonden maar niet konden doorgaan, worden verplaatst naar het seizoen 2021-2022.
 • Evenementen zijn mogelijk tot 50 personen vanaf 8 mei 2021.
 • Vanaf 8 mei 2021 gaat een breed buitenpakket van kracht. Activiteiten in georganiseerd verband (bv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen.
 • Kinderen boven de 13 jaar en volwassenen mogen niet indoor sporten in georganiseerd verband.
 • Het Adriaansstadion is toegankelijk voor individuele sporters of groepjes van max. 4 personen. De piste is elke woensdag open van 16 tot 21 uur.
 • De tennis- en petanqueterreinen aan Den Bleek zijn toegankelijk.
 • Alle info over de coronaregels en sport via: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
 • Zwembaden zijn geopend. In het Gaversbad moet je vooraf reserveren op https://degavers.webshop.oost-vlaanderen.be/.

 • Cafés en restaurants zijn gesloten. 
  • Vanaf 8 mei 2021 mogen cafés en restaurants hun terrassen openen.
 • Hotels en B&B's blijven open, maar hun restaurant en bar zijn niet beschikbaar. 
 • Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings zijn open. De restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten blijven gesloten.
 • Pretparken en binnenspeeltuinen zijn gesloten. Buitenspeeltuinen zijn wel open. 
  • Vanaf 8 mei 2021 kunnen pretparken heropenen.
 • Dierenparken zijn open en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

 • Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboute van 250 euro. Alle info in de FAQ onderaan deze pagina.
 • Sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België. Uitzonderingen in FAQ onderaan deze pagina.
 • Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Shoppen in Geraardsbergen

 • Een consument mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.
 • De wekelijkse markt gaat door. 
  • Professionele rommel- en brocantemarkten zijn opnieuw mogelijk vanaf 8 mei 2021.
 • Er geldt eenrichtingsverkeer op de voetpaden in de winkelstraten. Hou rechts aan en volg de pijlen.
 • Sinds zaterdag 5 december 2020 kan je gratis parkeren in het centrum. Je moet wel altijd je blauwe kaart leggen. Dit kan tot en met 31 mei 2021.
 • Heel wat handelaars bieden online shopping aan (via een webshop of social media). Een overzicht is terug te vinden op www.graaggeraardsbergen.be/online-shoppen.
 • Wil je graag een cadeaubon schenken om iets aan te kopen bij één van onze vele Geraardsbergse handelaars? Dan kan via https://shop.kivalo.be/geraardsbergen/.

 Economisch leven

 • Cafés en restaurants zijn gesloten. 
  • Vanaf 8 mei 2021 mogen cafés en restaurants hun terrassen openen.
   • De algemene voorzorgsmaatregelen: de tafel moet minstens anderhalve meter van die van andere gezelschappen staan. Iedereen moet aan de eigen tafel te blijven. En als u toch niet aan tafel zit, dient u een mondmasker te dragen. Het personeel moet ook een mondmasker opzetten.
   • U mag met maximaal vier personen aan één tafel plaatsnemen. Die personen hoeven niet allemaal uit dezelfde ‘bubbel’ te komen: u mag dus ook met niet-gezinsleden en andere personen dan uw knuffelcontact op stap. Als u alleen met gezinsleden op café gaat, en uw gezin bestaat uit meer dan 4 personen, dan mogen jullie wel allemaal samen zitten.
   • Zitten aan een tafeltje is verplicht. U mag niets consumeren aan de bar, of rechtstaand. Ook zelf iets gaan bestellen is verboden: de ober moet u aan tafel bedienen.
   • Elk terras mag aan in totaal aan maximaal 50 personen plaats bieden.
   • De cafés en restaurants mogen alcoholische dranken serveren, ook na 20 uur. Ze mogen die echter alleen verkopen aan wie de drankjes ter plekke nuttigt. Take-away van alcoholische dranken is verboden.
   • Voor 8 uur ’s morgens blijven de terrassen dicht. U mag op het terras blijven zitten tot 22 uur. Het personeel mag daarna ook nog afruimen, het café hoeft daarvoor niet vroeger te sluiten.
   • Dansen zit er nog niet in. Versterkte muziek mag ook niet luider staan dan 80 decibel. Dat komt in de praktijk neer op rustige achtergrondmuziek.
   • Binnengaan is alleen toegestaan om het toilet te gebruiken. Als het terras alleen te bereiken via het gebouw, dan mag u wel door het café of restaurant heen om u naar uw tafel te begeven.
   • De tafels mogen maar deels beschut zijn. Het terras moet namelijk minstens aan één volledige zijde helemaal geopend zijn, ongeacht de weersomstandigheden. Terrassen in bijvoorbeeld een winkelcentrum tellen daarom niet mee.
 • Vanaf 26 april 2021 mogen niet-medische contactberoepen heropenen onder de verstrengde protocollen.
 • Telewerken is verplicht (als je job dit toelaat). De controles op de naleving hiervan worden opgevoerd. Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer.
 • Garages en fietswinkels zijn geopend. 
 • Recyclageparken blijven open en afvalinzameling gaat door.
 • Huisbezoeken in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars zijn toegelaten.

Jeugd en onderwijs

 • Buitenspeeltuinen zijn open. Een overzicht is te vinden op https://gbergen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4240d900a31c445583337d93eeb779e3.
 • Het skatepark The Hills is open voor max. 20 skaters. Een mondmasker is verplicht.
 • Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

 • Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:
  • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
  • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
  • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

  Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

Diensten van het lokaal bestuur

Zorg dragen voor jezelf en voor elkaar

 • Laat je buren weten dat ze op je kunnen rekenen met ons burenkaartje: www.geraardsbergen.be/burenkaartje.
 • Heb je een vraag over corona (bv. over laag of hoog risico contacten of de corona-app), bel dan naar lokale COVID-19 hotline: 054 505 909.