De stem van de jongeren

Het is belangrijk dat de jongeren in Geraardsbergen hun stem laten horen en kinderen en jongeren effectief gehoord worden. De jongeren hebben dikwijls heel sterke ideeën, maar weten niet altijd hoe daarmee aan de slag te gaan. Jeugdopbouwwerker Samuel (Uit De Marge) zet samen met hen projecten op en samen ondernemen ze actie. Enkele leuke projecten die ze al deden:

Rotney Actiegroep

Wanneer jeugdopbouwwerker Samuel in de zomer van 2018 signalen oppikte dat de kinderen en jongeren nood hadden aan een eigen plek in de stad, ontstond de Rotney Actiegroep. De jongeren kwamen steeds samen in een zelf geïnstalleerde ontmoetingsruimte – De Rotney - op één van de bergen op het braakliggend terrein naast de wijk, maar dat was slechts een tijdelijke oplossing. Samen met Samuel sloegen de jongeren dan ook snel de handen uit de mouwen en werden er plannen gemaakt voor een zelf aangelegd voetbalveldje. Met materiaal van één van de ouders konden de jongeren meteen zelf aan de slag en startten ze aan hun voetbalveld. Ze timmerden de doelen en legden het terrein aan. Voortaan kan je dan ook steeds mee komen voetballen op het veldje in de Overpoort.

Lees meer op de website van Uit De Marge.

Jongeren en politie: werken aan een betere relatie

In de herfst van 2017 gaven jongeren aan jeugdopbouwwerker Samuel aan dat ze aan het station veelvuldig en onrespectvol gecontroleerd werden door de politie. Na een rondvraag bij de jongeren over het thema brachten ze hun signalen over aan de burgemeester, politie en schepenen en dat heeft op korte termijn heel wat verbetering gebracht in de onderlinge relatie.

Jongeren op Technisch Instituut Sint-Jozef

In juni 2018 gingen enkele jongeren samen met jeugdopbouwwerker Samuel in gesprek met Luc Dendooven, directeur van het Technisch Instituut Sint-Jozef. Aanleiding was een brief die de jongeren opstelden om belangrijke thema’s in de school aan te kaarten en waarin ze vijf aanbevelingen verzamelden voor mogelijke verbeteringen in de school. De aanbevelingen werden alvast positief onthaald door de directeur, die beloofde ermee aan de slag te gaan.

Lees meer op de website van Uit De Marge.

page-theme-list-overview-title