Den Bleek

Begin 2019 sloot het openluchtzwembad Den Bleek de deuren. Sindsdien werkt een geëngageerde groep van bewoners, verenigingen en comités aan een nieuwe invulling. Wat vaststaat: de natuur staat centraal. Den Bleek wordt een groene long in onze stad met aandacht voor ontspanning, sport, speelruimte, ontmoetingsmogelijkheden en de historiek van de site.

Den Bleek: van 2019 tot nu in beeld

De start: jullie ideeën

Het participatieproject rond Den Bleek ging van start met de vraag aan onze burgers (maar ook actiegroepen, scholen, ...) om mee te denken over een nieuwe invulling voor de site.

Alle ideeën werden verzameld door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Verschillende groepen gingen aan de slag met deze ideeën en deelden ze in volgens volgende concepten:

  • water
  • mobiliteit en toegankelijkheid
  • natuur
  • stadslandbouw
  • ontmoeten
  • sport en spel

Deze concepten werden uiteindelijk vertaalde in een voorontwerp. Belangrijk daarbij is dat de uitbating van een zwembad niet langer tot de mogelijkheden behoort en dat er zoveel mogelijk grond wordt teruggegeven aan het water. Den Bleek is en blijft namelijk overstromingsgebied.

Van voorontwerp naar definitief plan

Het voorontwerp visualiseert de ideeën op papier. Het is geen definitief plan maar een werkdocument. Het dient om het debat aan te gaan tussen de leden van de kerngroep en om samen de hoofdlijnen uit te zetten. De kerngroep zal een gedragen voorontwerp ontwikkelen dat op een publieksmoment voorgesteld zal worden aan onze burgers. Tijdens het publieksmoment gaan we graag met jullie in dialoog. Met de gekregen feedback gaan we dan opnieuw aan de slag om van het voorontwerp een sterker en breed gedragen definitief plan te maken. Door corona is er momenteel nog geen datum vastgelegd kunnen worden.

Geraardsbergen breekt uit

De site van Den Bleek komt in aanmerking voor een onthardingssubsidie van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/vlaanderen-breekt-uit-homepagina