Buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos

Voor wie

De Speeldoos biedt opvang aan alle kinderen die schoollopen in het kleuter- en lager onderwijs uit alle onderwijsnetten van Geraardsbergen en/of inwoner zijn van Geraardsbergen.

Hoe aanvragen

Inschrijvingen en reservaties

Ouders die hun kinderen willen inschrijven, kunnen vooraf, vrijblijvend een kijkje komen nemen.

Nieuwe inschrijvingen

Bij elke nieuwe inschrijving wordt er van elk kind een administratief dossier opgemaakt. Hiervoor heeft u nodig:

  • 2 klevers van de mutualiteit (van het kind);
  • een duidelijke pasfoto van het kind;
  • een attest samenstelling van het gezin (je kan dit kosteloos aanvragen via het Thuisloket of afhalen bij de dienst Bevolking in het administratief centrum).

Vakantieopvang

Voor opvang tijdens vakantiedagen is reserveren noodzakelijk. Dit kan enkel in de lokalen van De Speeldoos en telkens gedurende één maand vóór aanvang van de betreffende schoolvakantie. Bij reservatie wordt er een voorschot van € 4 per kind en per dag betaald (enkel via Bankcontact).

De uren voor reservatie van vakantieopvang in BKO De Speeldoos zijn:

  • Elke werkdag van 6.30 tot 12 uur en van 13 tot 18.30 uur.
  • Gelieve vooraf even te bellen om zeker te zijn dat er iemand aanwezig is.

Opvang tijdens schooldagen

Voor opvang vóór en nà de schooluren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hoeft u niet te reserveren. Het volstaat de opvang tijdig op de hoogte te brengen van de komst van uw kind.

Op woensdagnamiddag vangen wij op dit moment het maximum aantal kinderen op dat toegelaten wordt. Wil u graag beroep doen op de naschoolse opvang op woensdag, dan plaatsen we je op een wachtlijst. Als er dan een plaatsje vrij komt, bellen we je op. Je kan je op de wachtlijst laten zetten, door ons te telefonisch of per mail te contacteren.

Voor de een pedagogische studiedag of facultatieve verlofdag van een Geraardsbergse school, verwittigt u best tijdig de opvang. 

Kostprijs

Opvang voor en na de schooluren:

  • Per begonnen half uur: € 0,85.

Schoolvrije dagen, vakantiedagen en woensdagnamiddag:

  • Minder dan 3 uur: € 3,10
  • Tussen 3 en 6 uur: € 5
  • Meer dan 6 uur: € 9,10

Busvervoer van en naar de school:

 € 0,50

Inbegrepen in de prijs:

Drankjes, tienuurtje en vieruurtje.

Het middagmaal brengen de kinderen zelf mee.

Gezinskorting:

Wanneer er gelijktijdig meerdere kinderen uit hetzelfde gezin worden opgevangen, wordt er altijd een korting van 25% toegepast op het totale bedrag.

Sociaal tarief:

Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd worden. Dit is 50% van de officiële tarieven.

Reglement

Zie Huishoudelijk Reglement.