Erfgoed

Breed genomen is erfgoed alles wat we overerven van de vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden. Vandaag de dag maken we vaak onbewust ook heel wat erfgoed aan. Erfgoed kan bovendien een heel nieuw leven gaan leiden als mensen het opnieuw ter hand nemen en het een plaats geven in hun eigen wereld. Erfgoed moet iets worden dat ingebed is bij de bewoners van Geraardsbergen en niet iets vreemds achter slot en grendel.

Binnen het erfgoed wordt een onderscheid gemaakt tussen het materieel en immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed is minder tastbaar. Feesten (Krakelingen, Processie van Plaisance), dialecten, tradities, verhalen, liedjes, enz. vallen hieronder. Alles wat je kan aanraken is materieel erfgoed. Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen het roerende en het onroerende. Het roerend erfgoed is alles wat je kan vastnemen en verplaatsen zoals schilderijen, boeken, gebruiksvoorwerpen, foto's, enz. Het onroerend erfgoed is alles wat je kan vastnemen, maar niet verplaatsen zoals monumenten en landschappen.

Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Als een hele groep mensen dit doet, spreken we van cultureel erfgoed.

Geraardsbergen mag terecht trots zijn op haar onroerend erfgoed: van kastelen tot arbeidershuisjes, van abdijen tot industriële gebouwen, van cultuurlandschappen tot archeologische sites. Elk van die plaatsen bevat een schat aan informatie over ons verleden en vertelt een onverwacht verhaal over vandaag.