Kinderdagverblijf Zonnestraal

Kinderdagverblijf Zonnestraal is een erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf dat opvang biedt aan 28 kinderen van 0 tot 3 jaar. Om uw kind naar het kinderdagverblijf te brengen, moet u in Geraardsbergen wonen en gedomicilieerd zijn. 

Dienstverlening

De kinderen verblijven in twee semi-verticale leefgroepen:
 • een baby- en kruipersgroep tot 16 maanden,
 • een peutergroep tot de leeftijd van 3 jaar.

De persoonlijke benadering van elk kind wordt op verschillende manieren in de verf gezet.

In de jongste leefgroep wordt het eigen levenritme, de rust en de voedingsgewoonten geëerbiedigd.

Bij peuters gaat de aandacht vooral naar de taalontwikkeling, de groepsanimatie en de zindelijkheid. Afhankelijk van de seizoenen krijgen de kinderen gelegenheid om in de tuin te ravotten, zich te vermaken in de zandbak en de klimtuigen.

Elke ontwikkelingsfase van het kind wordt systematisch genoteerd in een observatieboekje en wordt regelmatig met de ouders besproken.

Via een digitaal programma is er een dagelijkse uitwisseling van informatie omtrent de opvoeding en de vorderingen die het kind maakt tot de leeftijd van 1 jaar.

Bij ziekte

Om de gezondheid van de andere kinderen niet in gevaar te brengen, worden zieke kinderen met meer dan 38° koorts niet opgevangen.

Voeding

Wij besteden veel aandacht aan de voeding.

 • Elke dag worden verse producten gebruikt voor de bereiding van maaltijden.
 • De poeder voor de flesvoeding wordt door de ouders meegebracht.
 • De flessen en de fruitpap worden klaargemaakt net voor gebruik.
 • Speciale dieetvoeding wordt door de ouders meegebracht.

Kleding

 • Handdoeken, slabbetjes en verzorgingsproducten zijn ter beschikking in het kinderdagverblijf.
 • De ouders zorgen voor reservekledij. Luiers worden in het kinderdagverblijf voorzien (tegen betaling).
 • Speciale verzorgingsproducten worden door de ouders meegebracht.

Verzekering

Alle ingeschreven kinderen zijn tegen ongevallen verzekerd tijdens hun verblijf.

Het kinderdagverblijf is verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor de kinderen en de medewerkers.

Kostprijs

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen. Er zijn kortingen voor gezinnen met meerdere kinderen en/of meerlingen ten laste.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks per 1 oktober herzien.

Het te betalen deel van de ouderbijdrage hangt af van de verblijfsduur per dag:

 • voor minder dan 5 uur aanwezigheid betaalt men 60 % van de dagprijs.
 • voor minder dan 3 uur aanwezigheid zonder warme maaltijd 40 % van de dagprijs.

Alleen de effectieve aanwezigheidsdagen worden aangerekend.

Jaarlijks ontvangen de ouders een fiscaal attest.

Inschrijven

Er wordt gewerkt met een wachtlijst waarop de kinderen ingeschreven worden volgens de geplande opnamedatum. De inschrijving op de wachtlijst gebeurt op basis van de geboortemaand.

Een eerste kennismaking met rondleiding in het kinderdagverblijf en eventuele inschrijving kan na telefonische afspraak. 

U bevestigt de opvang van het kind met een geboortekaartje.

Een maand voor de opname maken de ouders een afspraak voor een bezoek aan het kinderdagverblijf. Tijdens dit bezoek wordt ruime aandacht besteed aan de dagelijkse gewoonten, de voeding, het opvangpatroon en de specifieke verwachtingen van u, als ouder.

Meer info

Jaarlijkse sluiting:

 • de drie laatste weken van juli,
 • de week tussen Kerst- en Nieuwjaar,
 • extra sluitingsdagen worden jaarlijks meegedeeld.