Secretariaat

De algemeen directeur van het lokaal bestuur doet beroep op het secretariaat voor de administratieve afhandeling van de vergaderingen.

Deze dienst staat ook in voor het systeembeheer, de postbedeling en -registratie en het onthaal in het administratief centrum.