Adviesraad Bibliotheek

De recentste info en verslagen kunt u raadplegen op de website van de bibliotheek.

Samenstelling

De bibliotheek valt als culturele instelling onder het Cultuurpact (decreet van 28 januari 1974). Dat betekent dat er een beheers- of adviesorgaan moet zijn waarin alle filosofische en ideologische strekkingen vertegenwoordigd zijn. Aangezien de bibliotheek onder het Autonoom Gemeentebedrijf ressorteert, is de beheerraad van de bibliotheek tegelijk de beheerraad van het AGB. Die is evenredig samengesteld volgens de politieke strekkingen aanwezig in de gemeenteraad, en beheert naast de bibliotheek ook nog andere instellingen.

Dit beheersorgaan wordt bijgestaan door een Vaste Commissie van Advies (of Adviesraad), bestaande uit vertegenwoordigers van verenigingen en vertegenwoordigers van bibliotheekgebruikers. Er zetelen momenteel 9 leden in deze Adviesraad. Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt de Adviesraad vernieuwd. De rekrutering van leden gebeurt via de stadsberichten in een plaatselijk weekblad, de elektronische stadsberichten, de bibliotheek en de website van de stad. De leden ontvangen geen vergoeding. De bibliothecaris fungeert als secretaris.

Werking

Via de Adviesraad wordt de bevolking nauwer betrokken bij het beleid van de bibliotheek. De Adviesraad houdt zich niet bezig met de dagelijkse werking van de bibliotheek of met de collectievorming, maar heeft wel recht op volledige informatie over beleid en werking van de bibliotheek: begroting, dienstreglement, beleidsplan, werkingsverslag, actieplan, ... Tevens kan de Adviesraad (niet-bindende) adviezen, opmerkingen en suggesties formuleren naar de beheerraad en het bestuur toe. Zo is het advies van de Adviesraad vereist bij elke wijziging van het dienstreglement. De Adviesraad komt twee maal per jaar samen.