Gezinsraad

De Gezinsraad is een centrum van overleg en coördinatie. Hij heeft tot doel de problemen die verband houden met gezinnen te bespreken. Hij heeft eveneens tot opdracht, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief, adviezen te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen of voorstellen te doen aangaande problemen die verband houden met het gezinsleven en de gezinsactiviteiten in Geraardsbergen zoals de gezinsdag, dag van de geestelijke gezondheid etc.