Sportraad - Geraardsbergen Beweegt

'Geraardsbergen Beweegt' is de kernraad van de Geraardsbergse sportraad, het door de gemeenteraad erkend adviesorgaan. De adviesraad slaat in 2020 met een dynamische visie en vernieuwde samenstelling en aanpak een nieuwe weg in, en wil hiermee bewegen en sporten in al zijn vormen in Geraardsbergen ruimer en diverser op de kaart zetten.

Wat doet Geraardsbergen Beweegt?

De adviesraad vormt de verbindende schakel tussen de sportieve bevolking, de sportclubs en het lokaal bestuur en heeft als taak:

  • advies te geven aan de stad, op eigen initiatief of op vraag, voor alle zaken die aanleunen bij het sportbeleid;
  • actief mee na te denken over sporten en gezond bewegen in Geraardsbergen.

Samenstelling en algemene werking

Geraardsbergse sportverenigingen kunnen zich lid maken van de sportraad. Alle aangesloten clubs zijn lid van de algemene vergadering en hun vertegenwoordiger woont de algemene vergaderingen bij.

De kernraad, het dagelijks bestuur van de sportraad, wordt zo divers mogelijk samengesteld en bestaat uit minimum 5 en maximum 11 bestuursleden. De schepen van sport en de sportfunctionaris staan hen bij.

Naast advies geven en actief mee nadenken over het sportbeleid in Geraardsbergen, bepaalt de kernraad ook zelf de inhoudelijke thema's en de frequentie van de vergaderingen. Vanuit de thema's kunnen (tijdelijke) werkgroepen opgericht worden.

De thema's die door de kernraad kunnen behandeld worden zijn erg ruim: Geraardsbergen Beweegt wil kansen bieden aan bewegen en sporten in al zijn vormen.

Wie kan zich kandidaat stellen?

De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening. Alle Nederlandstalige sportinitiatieven kunnen dus lid worden van de sportraad: vrije sporters, sporters aangesloten bij een vereniging, sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien in Geraardsbergen. Ook deskundigen inzake sport kunnen lid worden van de sportraad. Als kandidaat dien je weliswaar:

  • inwoner van Geraardsbergen te zijn of binding met de stad aantonen;
  • geen politiek mandaat uit te oefenen;
  • met een ruime blik - los van sporttak of sportclub - kunnen nadenken over en bezig zijn met sportzaken.

Hoe kandidaat stellen?

Aan het begin van elke legislatuur doet de sportdienst een oproep. Op dat moment kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur insturen. Indien nodig wordt er ook tussentijds een oproep gelanceerd.

Meer info?

Contacteer de Sportdienst via 054 43 51 44 of via sportdienst@geraardsbergen.be.