Diftar en sociale tegemoetkoming

Op maandag 5 april 2021 is ILvA gestart met gewogen diftar. Je gebruikt nu de restcontainer en gechipte GFT-container voor het aanbieden van respectievelijk restafval en gft-afval.

Heb je nog gele zakken en GFT-stickers? Dan kan je deze nog enkel binnen brengen bij ILvA (Industrielaan 18, 9320 Erembodegem) op afspraak.

Afvalrekening

  • Zorg ervoor dat er altijd geld op je afvalrekening staat. ILvA stelt zelf 35 euro voor. Dat mag meer of minder zijn. Jij kiest.
  • Pas als je saldo onder 0 gaat, wordt je huisvuil niet meer opgehaald.
  • Bedraagt je saldo 12,50 euro of minder, dan word je verwittigd.

Financiële steun

De Geraardsbergse gemeenteraad heeft verschillende types sociale correcties goedgekeurd. Er is voorzien in een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor:

  • Gezinnen met kinderen tot 2 jaar: 25 euro per kind. Dit bedrag wordt automatisch bijgeschreven op de afvalrekening van het gezin.
  • Erkende kinderopvanginitiatieven: 25 euro per ingevulde opvangplaats. Ook dit bedrag wordt automatisch op de afvalrekening van de opvang geplaatst.
  • Mensen met een laag inkomen: 10 euro per gezin. Ook dit bedrag wordt automatisch op de afvalrekening geplaatst.
  • Personen met een medische aandoening die veel afval veroorzaakt (incontinentie, stoma, nierdialyse, …): 75 euro per persoon. Zij moeten deze tegemoetkoming eenmalig aanvragen met een medisch attest. Dit kan via belastingen@geraardsbergen.be of Financiële dienst/Diftar, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen. Voor meer info kan je terecht op het nummer 054 43 20 16.