Dorpsraad Viane

De Dorpsraad van Viane werd eind 2013 opgericht als 7de bewonersplatform van de stad Geraardsbergen. Om eigen belangen uit te sluiten, werd in een uitgebreide enquête naar de noden en wensen van de bewoners gepolst. De resultaten van de positieve meerkeuzevragen en talrijke openvragen over de algemene thema’s vormen tot heden de leidraad op onze tweemaandelijkse bijeenkomsten.