Economie

Steun en impulsen economie: 363.500 euro

Lokale vouchers voor middenstand: 73.000 EUR

De Vlaamse regering trekt hiervoor 15 miljoen euro uit. Hiermee kunnen lokale besturen opnieuw kwetsbare huishoudens bereiken door middel van een vouchersysteem. Die vouchers kunnen burgers dan besteden bij de deelnemende handelaars of horecazaken. Op die manier kunnen lokale besturen heel gericht de koopkracht van kwetsbare huishoudens versterken én wordt de lokale economie de nodige zuurstof gegeven.

Verhoging impulsen startende bedrijven: 50.000 EUR

Startende en jonge bedrijven zijn het zwaarste getroffen door de covid-maatregelen. Zij beschikken vaak niet over voldoende reserves om de sluitingsperiodes te overbruggen. Daarnaast is het opstarten van nieuwe ondernemingen -dat essentieel is voor onze economie-, in periodes zoals deze misschien beangstigend. Daarom willen wij als stad, naast ons bestaande startersproject, extra inzetten op ondersteuning van startende ondernemingen.)

Het moet eenvoudiger worden om te starten met een onderneming, om werknemers aan te werven, om ondersteuning te krijgen bij de groei van een bedrijf of begeleiding wanneer het bedrijf het moeilijker krijgt. Deze dienstverlening vraagt structurele inzet om niet enkel op korte termijn, maar zeker ook op langere termijn de lokale economie van Geraardsbergen verder uit te bouwen.

Momenteel is het koffiedik kijken wat de uiteindelijke gevolgen van de pandemie zullen zijn op de lokale bedrijven. Het lokaal bestuur wil een opvangnet creëren door in te zetten op drie pijlers namelijk startende bedrijven, werkgelegenheid en de belangrijkste pijler informatie en communicatie. De acties die worden gekoppeld aan de pijlers zijn nog niet concreet uitgewerkt, maar zullen met inbreng van de lokale ondernemers en hun noden worden uitgewerkt. Wel staat vast dat een overkoepelende promo noodzakelijk is om Geraardsbergen, met al haar troeven ,duidelijker op de kaart te zetten. Onder communicatie wordt niet alleen promo, maar ook netwerken verstaan. Onder het motto: lokale ondernemers helpen elkaar zal de stad het netwerk tussen lokale ondernemers uitbouwen en versterken. Deze structurele inzet met focus op de drie pijlers moet ervoor zorgen dat men zin krijgt om ook in Geraardsbergen te gaan ondernemen.

Economische steunmaatregelen o.m. op vlak van promotie: 75.000 euro

Voorgesteld wordt om een substantieel bedrag van 75.000 euro te reserveren voor een duurzame ontwikkeling van Geraardsbergen. Het doel is Geraardsbergen via een sterke en aanhoudende marketingcampagne te “boosten”. Hierbij worden onze troeven vertaald en de uniciteit en het onderscheidend karakter van onze stad in beeld gebracht. 

Het maakt onze inwoners trots en levert een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van onze stad en haar economische positie. Doel is meer bezoekers, meer inkomsten, meer tewerkstelling en het verhogen van het algemeen welzijn. Eén van de eerste doelstellingen zou de “vermerken” van onze stad moeten zijn, zodat de mensen zich meer kunnen identificeren met het merk Geraardsbergen. Als we dit merk willen aan de man brengen dan moeten we dit op een professionele manier kunnen doen. Daartoe moeten we een beleid uitstippelen en een plan bedenken, een visie ontwikkelen en keuzes maken.

Toelage aan logiesverstrekkende bedrijven: 25.000 euro

Vermindering van belastingen en retributies: 140.500 euro

  • Vrijstelling retributies horecaterrassen: 15.000 euro
  • Vrijstelling retributies taxibedrijven: 2500 euro
  • Vrijstelling (3 maanden à 100 % en 6 maanden à 50%) retributies voor marktkramers: 20.000 euro
  • Vrijstelling retributies kermiskramen: 5.500 euro – zomerkermis
  • Vrijstelling (3 maanden à 100 % en 6 maanden à 50%) retributies ambulante handel langs straten en op pleinen: 4.000 euro
  • Vrijstelling (3 maanden à 100 % en 6 maanden à 50%) concessionarisvergoedingen: 33.500 euro
  • Gratis parkeren in binnenstad: 60.000 euro