Een brede basiszorg voor elke cursist

Om zorg op maat te kunnen bieden, werkt de Kunstacademie samen met het Huis van het Kind. Als je verhoogde leerzorg nodig hebt of je bent een cursist met specifieke onderwijsbehoeften, dan is er extra ondersteuning. Met de juiste attestering stippelen we een individueel traject uit, in samenwerking met je ouders of begeleiders.

Contacteer de Kunstacademie.