Een toeristisch logies starten

Wil je een toeristisch logies opstarten? Dan is het belangrijk dat je voldoet aan de regels van het logiesdecreet van Toerisme Vlaanderen.

Basisnormen

Elk toeristisch logies moet voldoen aan zeven basisnormen:

  • Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
  • De toegankelijke ruimtes moeten proper en onderhouden zijn.
  • Je beschikt over een brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating.
  • De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.
  • Je beschikt over een eigendomsbewijs of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
  • Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting (dus niet per uur).
  • Je stelt informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over je logies.

Type logies

Wanneer je voldoet aan alle bovenvermelde voorwaarden, kan je verder kijken tot welk type logies je behoort. Elk type logies heeft andere openings- en uitbatingsvoorwaarden. Het logiesdecreet verdeelt het aanbod in twee grote categorieën:

Aanmelden is verplicht

Voor alle bovenvermelde vormen van logies hierboven geldt een aanmeldingsplicht. Zonder aanmelding bij Toerisme Vlaanderen, mag je geen logies uitbaten. Dit is een absoluut minimum en is eenvoudig aan te vragen via het uitbatersportaal voor logiesuitbaters

Erkenning is niet verplicht maar heeft voordelen

Je kan je logies gratis laten erkennen door Toerisme Vlaanderen via het uitbatersportaal of het papieren aanvraagformulier.
Aan deze vrijwillige erkenning zijn geen bijkomende voorwaarden verbonden. 

Een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen maakt daarna een afspraak voor een controlebezoek en een adviserend gesprek. Je kiest zelf of je een erkenning met of zonder comfortclassificatie neemt.

Een erkenning heeft een aantal voordelen. Zo kan je o.m. via het schild (een kwaliteitslabel) bezoekers tonen dat je logies in orde zijn en wordt je via de website en sociale media van Toerisme Vlaamse Ardennen en het Lokaal Bestuur extra gepromoot. 

De omgevingsvergunning

Om je logies te kunnen uitbaten, moet je meestal beschikken over een omgevingsvergunning. Als je plannen hebt, neem je best vooraf contact op met de dienst Stedenbouw.

Op deze dienst kan je onder meer te weten komen of een bepaald perceel of gebouw geschikt is om er logies uit te baten, of er voor bepaalde werken een vergunning moet worden aangevraagd en of er een functiewijziging nodig is.