Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie is een permanente commissie van de Cultuurraad en fungeert dus als een officieel adviesorgaan van de stad. De commissie geeft zowel advies inzake immaterieel erfgoed als materieel (roerend en onroerend) erfgoed.