ESF Project 457 “Welzijnsgerichte activering

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft reeds een activeringsbeleid, waarin reeds drie grote pijlers naar voor komen in het aanbod:

  • Klim-op project: aanbieden van een zeer laagdrempelige vorm van activering onder de vorm van vrijwilligerswerk, als opstap naar een verdere tewerkstelling of als zinvolle dagbesteding voor de meest kwetsbare personen.
  • Voortrajecten: vorm van stage (maximum 2.5 dagen per week) ter voorbereiding op een voltijdse tewerkstelling artikel 60§7. Dergelijk traject duurt max. 6 maanden, éénmaal verlengbaar met dezelfde periode. Deze voortrajecten zijn bedoeld voor mensen die nog niet klaar zijn voor een voltijdse tewerkstelling. Tijdens deze voortrajecten wordt er vooral toegespitst op het verwerven van de nodige (arbeids)attitudes die nodig zijn voor een latere tewerkstelling.
  • Tewerkstelling artikel 60§7: dit is een specifieke tewerkstellingsmaatregel, enkel mogelijk voor mensen die gerechtigd zijn op een leefloon of equivalent leefloon. Deze tewerkstellingsmaatregel is sedert 1 januari 2017 opgenomen binnen TWE (Tijdelijke WerkErvaring). Het gaat hier om een begeleide tewerkstelling, met de bedoeling de persoon in kwestie voor te bereiden op een tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit (NEC). Een art.60§7 tewerkstelling neemt een einde wanneer er recht wordt geopend op werkloosheidsuitkeringen. Een TWE traject heeft een maximale duurtijd van 2 jaar.

We hebben doorheen de jaren een uitgebreid aanbod aan werkplaatsen opgebouwd, waar cliënten zowel vrijwilligerswerk, voortrajecten als tewerkstellingen artikel 60§7 kunnen doen. Het gaat hier om interne diensten binnen het Lokaal Bestuur Geraardsbergen, vzw’s, scholen, horecazaken, privéondernemingen, sociaal-economie organisaties, beschutte werkplaatsen …

We merken dat we binnen Geraardsbergen een groep cliënten begeleiden die we niet (duurzaam) geactiveerd krijgen binnen dit huidig intern aanbod.

Uit bevraging bij deze doelgroep blijkt dat volgende zaken ontbreken:

  • Een eerstelijnsaanbod rond psychosociale hulpverlening, laagdrempelig, zonder wachtlijsten
  • Aanklampende, outreachende en contextuele hulpverlening
  • Een goede afstemming tussen werk op maat en hulp op maat
  • Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren

Teneinde hieraan tegemoet te komen, hebben wij met subsidies van het ESF (Europees Sociaal Fonds), een nieuwe werking opgericht binnen de dienst activering. Het eerste ESF project 405 ‘welzijnsgerichte activering’ liep vanaf 1 januari 2018 tem 31 december 2019. Wij dienden in 2019 een aanvraag in tot verlenging van het project een kregen de toestemming om voor de periode van 1 januari 2020 tem 31 december 2021 via het ESF project 457 ‘Outreach en activering’ verder in te zetten op het aanbieden van een aanklampende en intensieve hulpverlening voor personen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zullen steeds 10 personen kunnen begeleiden via dit project. De begeleidingstermijn bedraagt 12 maanden, waardoor wij dankzij deze subsidies 20 personen een intensief begeleidings- en activeringtraject kunnen aanbieden. 

Het ESF project 457 werd nogmaals verlengd en ook uitgebreid met de doelgroep ‘huismoeders en – vaders’ en dit tem 31 december 2023.

  • 4 halftijdse maatschappelijk werkers worden ingezet om de begeleiding van deze doelgroepen te doen:
  • 2 halftijdse maatschappelijk werkers begeleiden jaarlijks 10 cliënten met een verre afstand tot de arbeidsmarkt.
  • 2 halftijdse maatschappelijk werkers begeleiden jaarlijks 10 huismoeders – of vaders op vlak van integratie, participatie en activering.