European Disability Card

De kaart is enkel voor personen met een handicap.

De kaart is bedoeld voor cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld: om ermee naar de film te gaan, of naar toneel, een museum, een pretpark, …

Het is een nieuwe kaart.

Opgelet: het is geen parkeerkaart. Je gebruikt ze ook niet om met het openbaar vervoer te reizen.

Deze kaart heeft andere voordelen.

Zoals kortingen, recht op gereserveerde plaatsen, aangepaste rondleidingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, …

Vraag aan de organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten of ze de kaart aanvaarden en welke voordelen ze toekennen.

De kaart is geldig in België, maar ook in Cyprus, Estonia, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

De kaart is gratis. Ze is ook persoonlijk, deze kaart is enkel voor jou.

Je hebt ze best altijd bij je.

Wanneer je kaart gestolen wordt, of je verliest ze, kan je één keer gratis een nieuwe kaart aanvragen.

Deze kaart wil personen met een handicap aanmoedigen om deel te nemen aan activiteiten, net zoals iedereen.

Voor wie

Je kunt de kaart krijgen bij 5 verschillende instanties:

 1. In België, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:

Je kunt een aanvraagformulier invullen op het internet. Het formulier bevindt zich op de site: www.eudisabilitycard.be

Je kunt de aanvraag ook versturen per brief. Deze brief kan je versturen naar het volgende adres:

FOD Sociale Zekerheid – DGPH

Kruidtuinlaan 50 bus 150

1000 Brussel

 1. In Vlaanderen bij het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH):

Je kunt een kaart aanvragen via internet. Op de website www.mijnvaph.be kun je een aanvraagformulier invullen.

 1. In Wallonië bij l’Agence pour une Vie de Qualité (l’AVIQ):

De telefoonnummers en mailadressen vind je op het internet, op de website: www.aviq.be

Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 160 61 om je te helpen bij het aanvragen van de kaart.

Ja kan naar één van hun kantoren gaan: Bergen, Charleroi, Ottignies, Namen, Dinant, Libramont of Luik.

 1. In Brussel, bij de dienst ‘Personne Handicapé Autonomie Recherchée’ (Phare):

De aanvraag bezorg je:

 • - Per mail: phare@spfb.brussels
 • - Per telefoon: 02 800 82 03 (in de voormiddag)
 • - Per post aan: Service Phare, Paleizenstraat 42, 1030 Bruxelles
 1. In Oost-België (Duitstalige Gemeenschap, bij de Dienststelle für Selbstbestimmtes leben (DSL):

Hiervoor kan je terecht bij je contactpersoon of bij de dienst zelf.

Om de kaart aan te vragen, heb je volgende gegevens nodig:

 • - Je familienaam en voornaam
 • - Je geboortedatum
 • - Je nationaal registratienummer

(dat is het nummer dat op de keerzijde van je identiteitskaart staat)

 • - Je dossiernummer als persoon met een handicap

(bij AVIQ, Phare, VAPH, DSL)

Meer informatie over de Europese gehandicaptenkaart lees je op het internet: www.eudisabilitycard.be

Partners

Via deze link kan je bekijken welke de deelnemende partners zijn.

https://eudisabilitycard.be/nl/de-partners-van-de-european-disability-card