#Fietsstad

Geraardsbergen is al lang gekend als ‘wielerstad’, nu willen we ook graag ‘fietsstad’ worden.

We leggen een gedragen en algemene visie op vlak van mobiliteit vast. We willen ervoor zorgen dat iedereen die in contact komt met de stad, de voordelen van een fietsvriendelijke stad kan ondervinden. Fietsen verbindt, zowel fysiek als sociaal.

We investeren in veilige fietsverbindingen vanuit de dorpskernen voor woon-, school-, werk- en winkelverkeer.

We zorgen voor aangepaste infrastructuur zoals fietsstraten, fietszone en oplaadpunten. We stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets, ook bij onze eigen medewerkers. 

We investeren in fietsenstallingen. Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats, onderweg en op de bestemming. We zorgen voor een uniforme visualisering van de fietsparkeerplaatsen.

Het trage wegenplan wordt gefaseerd uitgevoerd waarbij gestart zal worden met enkele hoofdverbindingen. We willen hiervoor samenwerken met “wegspotters” die het peter- of meterschap van een trage weg op zich nemen.