Registratie- en schuldvorderingsformulier vrijetijdspas kleuter- en basisscholen

Registratie- en schuldvorderingsformulier voor georganiseerde activiteiten die niet gratis aangeboden worden.

Voor wie

Voor kleuter- en basisscholen op het grondgebied van Geraardsbergen en die het charter tot beheersing van de schoolkosten hebben ondertekend.

Afhandeling

Elke kleuter- en basisschool registreert het gebruik van de vrijetijdspas via het uniek nummer van de pas.

Meerdaagse uitstappen worden afzonderlijk geregistreerd.

De betaling door de stad gebeurt op basis van het registratie- en schuldvorderingsformulier, dat de kleuter- en basisschool na de activiteit of minstens tweemaal per jaar, voor 31 juli en voor 31 januari, heeft ingediend.