Geef kleur aan je stad - RUP Afbakening kleinstedelijk gebied

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met Lokaal Bestuur Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

Samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals:

 • Tot waar reikt deze stad en waar begint de open ruimte?
 • Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?
 • Hoe maken we van Geraardsbergen een aangename winkelstad?
 • Hoe ontwikkelen we het toerisme?
 • Welke mobiliteit willen we?
 • Hoe gaan we om met de horeca en de diensten?

De Provincie neemt dit project op zich omdat de resultaten een grote impact hebben op de omliggende steden en gemeenten. Een stad heeft namelijk een grote aantrekkingskracht. Mensen komen er winkelen, ontspannen, werken en wonen.

Publieke raadpleging startnota

We organiseren een tweede publieke raadpleging over de vernieuwde startnota. Daarin hebben we de input uit de eerste publieke raadpleging van vorig jaar verwerkt. Tijdens de tweede publieke raadpleging kan je jouw opmerkingen indienen. Die loopt van maandag 10 oktober 2022 tot en met donderdag 8 december 2022.

Je kan de start- en procesnota raadplegen:

 • Op de website van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad
 • Op afspraak bij de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Maak een afspraak op 09 267 75 62.
 • Op afspraak bij Lokaal Bestuur Geraardsbergen in het administratief centrum (Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen). Maak een afspraak op 054 43 44 64 of per mail via stedenbouw@geraardsbergen.be

Je kan reacties indienen van 10 oktober tot en met 8 december 2022.

 • Bij voorkeur per e-mail op het adres raadplegingen@oost-vlaanderen.be
 • Per post op het adres: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke Planning, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de provinciale dienst Ruimtelijke planning in het Provinciaal Administratief Centrum: W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (enkel na afspraak).
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij het departement Stedenbouw van Lokaal Bestuur Geraardsbergen: Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen (enkel na afspraak).

De datum van de e-mail, de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Bij de verwerking maken we een onderscheid tussen persoonsgegevens (zoals het e-mailadres, naam en adres) en de inhoud van de reactie zelf. We nemen geen persoonsgegevens op in de scopingnota of andere openbare documenten.

Participatiemoment

Op dinsdag 25 oktober 2022 organiseerden we een infomarkt in het Koetshuis om iedereen te informeren. Bekijk hier de posters van de infomarkt.

Meer info

Zie de website van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad