Geef kleur aan je stad - Afbakening kleinstedelijk gebied

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

Samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals:

  • Tot waar reikt deze stad en waar begint de open ruimte?
  • Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?
  • Hoe maken we van Geraardsbergen een aangename winkelstad?
  • Hoe ontwikkelen we het toerisme?
  • Welke mobiliteit willen we?
  • Hoe gaan we om met de horeca en de diensten?