Geef kleur aan je stad - RUP Afbakening kleinstedelijk gebied

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met Lokaal Bestuur Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

Samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals:

  • Tot waar reikt deze stad en waar begint de open ruimte?
  • Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?
  • Hoe maken we van Geraardsbergen een aangename winkelstad?
  • Hoe ontwikkelen we het toerisme?
  • Welke mobiliteit willen we?
  • Hoe gaan we om met de horeca en de diensten?

De Provincie neemt dit project op zich omdat de resultaten een grote impact hebben op de omliggende steden en gemeenten. Een stad heeft namelijk een grote aantrekkingskracht. Mensen komen er winkelen, ontspannen, werken en wonen.

Publieke raadpleging startnota

Van maandag 10 oktober 2022 tot en met donderdag 8 december 2022 organiseerden we een tweede publieke raadpleging over de vernieuwde startnota (waarin de input uit de eerste publieke raadpleging uit 2021 werd verwerkt). Tijdens de tweede publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen indienen.

Participatiemoment

Op dinsdag 25 oktober 2022 organiseerden we een infomarkt in het Koetshuis om iedereen te informeren. Bekijk hier de posters van de infomarkt.

Meer info

Zie de website van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad