Geef kleur aan je stad - RUP Afbakening kleinstedelijk gebied

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met Lokaal Bestuur Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

Samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals:

  • Tot waar reikt deze stad en waar begint de open ruimte?
  • Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?
  • Hoe maken we van Geraardsbergen een aangename winkelstad?
  • Hoe ontwikkelen we het toerisme?
  • Welke mobiliteit willen we?
  • Hoe gaan we om met de horeca en de diensten?

De Provincie neemt dit project op zich omdat de resultaten een grote impact hebben op de omliggende steden en gemeenten. Een stad heeft namelijk een grote aantrekkingskracht. Mensen komen er winkelen, ontspannen, werken en wonen.

Opmaak Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

Om de scheiding of afbakeningslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied te bepalen, wordt een ruimtelijke toekomstvisie opgemaakt voor de stad. Die ruimtelijke visie wordt wettelijk vertaald in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). 

Alle documenten van de publieke raadplegingen en voorbije participatiemomenten vind je terug op https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/prup---afbakening-kleinstedelijk-gebied-geraardsbergen.html.