Gemeentebelasting op de tweede verblijven 2019-2025

Het lokaal bestuur heft een belasting op een tweede verblijven. 

Voor wie

Als tweede verblijf wordt beschouwd, elke private woongelegenheid op het grondgebied
van de stad Geraardsbergen waarvan diegene die er effectief gebruik van maakt, voor
deze woongelegenheid niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad
Geraardsbergen, zelfs al gaat het om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of
kleine weekendhuisjes, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met
inbegrip van de chalet gelijkgestelde caravans.


Zijn vrijgesteld van deze belasting:

  • Elke woongelegenheid bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
  • De tenten, woonaanhangwagens en de verplaatsbare caravans tenzij zij minstens
    zes maand van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid
    te kunnen dienen 
  • de woongelegenheden, zoals vermeld op de vastgestelde inventarislijst voor
    leegstaande gebouwen.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de woongelegenheid
gebruikt voor zo ver hij niet in de bevolkingsregisters van de Stad Geraardsbergen is
ingeschreven of hiertoe een aanvraag tot.inschrijving heeft ingediend.

Hoe aanvragen

De aanvraag kan eenvoudig worden ingediend via het formulier. Dit moet jaarlijks gebeuren door de belastingplichtigen.