Gemeenteraadscommissie I

De gemeenteraadscommissie I geeft advies over veiligheid en drugsbeleid, politie, brandweer, algemeen beleid, financiën en begroting, organisatie en personeel, bestrijding wateroverlast, openbare werken, openbaar groen, stadspatrimonium, kerkenplan, communicatie, ICT, digitale dienstverlening, administratieve vereenvoudiging.

Samenstelling