Gemeenteraadscommissie I

De gemeenteraadscommissie I geeft advies over veiligheid en drugsbeleid, politie, brandweer, algemeen beleid, financiën en begroting, organisatie en personeel, bestrijding wateroverlast, openbare werken, openbaar groen, stadspatrimonium, kerkenplan, communicatie, ICT, digitale dienstverlening, administratieve vereenvoudiging.

Vanaf 1 juli 2021 kan je de agenda's van de gemeenteraadscommissie I raadplegen via https://geraardsbergen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/.

Samenstelling