Gemeenteraadscommissie II

De gemeenteraadscommissie II geeft advies over jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, stadsontwikkeling, internationale solidariteit, toerisme, cultuur, erfgoed en middenstand, economie, tewerkstelling, sport, ruimtelijke ordening, stedenbouw en landbouw, duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn en burgerzaken. 

Vanaf 1 juli 2021 kan je de agenda's van de gemeenteraadscommissie II raadplegen via https://geraardsbergen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/.

Samenstelling