Gemeenteraadscommissie III

De gemeenteraadscommissie III geeft advies over ouderenbeleid en eenzaamheid, mantelzorg, dienstencentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum, burgerparticipatie, dorpsraden, integratie en gelijke kansen, vrijwilligerswerk, sociaal beleid, gezondheid en welzijn, gezinsbeleid, armoedebestrijding, wonen en huisvesting, begraafplaatsen, kinderdagverblijf, woonzorgcentra, Huis van het Kind

Samenstelling